กรุงไทย ช่วยทุกอาชีพ 50,000 เพื่อค่าใช้จ่าย ไม่ค้ำไม่โอนก่อน - บังจ๊าบ

กรุงไทย ช่วยทุกอาชีพ 50,000 เพื่อค่าใช้จ่าย ไม่ค้ำไม่โอนก่อน

วันนี้ Bang jaab.com มาแนะนำกันบริการสินเชื่อที่น่าใจจากทาง ธนาคารกรุงไทย สำหรับ สินเชื่อ Smart Money ที่มีวงเงินกู้ยืม ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้าน หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็สามารถ กู้ยืมเงิน ได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุลคลค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ จะนำไปเงินลงทุน ใช้จ่ายใจการค้าขาย เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ขยาดธุจกิจ หรือ ใช้จ่ายหนี้ต่างๆ โดยมีวงเงินกู้ยืม สูงสุด ที่ 1 ล้านบาท หรือไไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สมัครได้ง่ายโดยที่ผู้กู้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

สามารถ สมัครยื่นขอ กู้ยืมเงิน ได้เลยทุกอาชีพ ถือว่าเป็นอีกทางเลือกของคนที่ต้องการ เงินสดเพิ่มสภาพคล่อง นำไปใช้จ่ายหมุนเวียนต่างๆ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท จะกู้ฉุกเฉิน 20,000 กู้เป็นเงินสำรอง 50,000 หรือจะกู้เพื่อใช้จ่ายลงทุน 100,000 ก็สามารถกู้ยืมได้สบาย โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ถือว่าเป็นบริการสินเชื่อที่น่าสนใจมากๆ ตอบโจทย์ สำหรับ ผู้ที่ต้องการเงินสำรองเพื่อใช้จ่าย หรือ เงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีจุดเด่น ที่วงเงินกู้ยืมสูง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลในการค้ำกัน สนใจสมัครดูรายละเอียดสินเชื่อด้านล่างได้เลย


บัตรเงินสดออมสิน ช่วยทุกอาชีพ 30,000 เพื่อใช้จ่าย ไม่ต้องค้ำ

ไทยเครดิต ช่วยให้ทุน 100,000 อาชีพค้าขาย ไม่ใช้คนค้ำ


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้าน

-กู้ยืมเงิน ได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท

จุดเด่น

-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็สมัครได้

-ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท

-มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart Money คลิกที่นี่

-ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมสมัครสินเชื่อกรุงไทย คลิกที่นี่


ออมสิน ให้กู้ง่าย 50,000 แค่มีบัตรสวัสดิการ ไม่ต้องใช้คนค้ำ

สินเชื่อเงินด่วน เมืองไทยแคปปิตอล ยืม 10,000 ไม่ใช้คนค้ำ


เอกสารสมัครสินเชื่อ

-สำเนาบัตร ประชาชน

-สำเนา ทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัว พนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง รายได้ หรือสลิป เงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับ หลักฐานอื่น ที่ แสดงรายได้ ที่เชื่อถือได้

-Statement รายงาน เงินเข้า-ออก

-บุคคล ทั่วไป ที่มีรายได้ ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

-เจ้าของ ร้านค้า รายย่อย ทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนา หนังสือ รับรอง การจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนา ทะเบียน การค้า (ถ้ามี)

-เอกสาร ใบแจ้งยอด บัญชี สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต เดือนล่าสุด หรือเอกสาร อื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระ ค่าสินเชื่อ