สินเชื่อส่วนบุคคล KKP

บัตรเงินสดออมสิน ช่วยทุกอาชีพ 30,000 เพื่อใช้จ่าย ไม่ต้องค้ำ

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีบริการสินเชื่อสมัครง่าย จากทาง ธนาคารออมสิน มาแนะนำกัน สำหรับ  “สินเชื่อบัตรกดเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD”  บัตรกดเงินสดพร้อมใช้  ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 30,000 สูงสุดที่ 1,500,000 บาท เพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน

บัตรเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD เป็นสินเชื่อประเภทบัตรกดเงิน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

PRIMA CARD และ PEOPLE CARD แต่ต่างที่วงเงินกู้ยืม PRIMA CARD นั้นจะมีวงเงินกู้ยืม ที่สูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่วน บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD มีวงเงินกู้ยืม พร้อมใช้ สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


ไทยเครดิต ช่วยให้ทุน 100,000 อาชีพค้าขาย ไม่ใช้คนค้ำ

ออมสิน ให้กู้ง่าย 50,000 แค่มีบัตรสวัสดิการ ไม่ต้องใช้คนค้ำ


รายละเอียดสินเชื่อ

สืนเชื่อ PRIMA CARD

-วงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 30,000 บาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

สินเชื่อ PEOPLE CARD

-วงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 30,000 บาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-อายุครบ 20 ปีขึ้นไป

-สัญชาติไทย

-มีรายได้ประจำ

-อายุไม่เกิน 60 ปี โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี อายุงาน

-ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

-เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อ PRIMA CARD คลิกที่นี่

วิธีสมัครสินเชื่อ PEOPLE CARD คลิกที่นี่


สินเชื่อเงินด่วน เมืองไทยแคปปิตอล ยืม 10,000 ไม่ใช้คนค้ำ

สินเชื่อออมสิน mymo ช่วยทุกอาชีพ 10,000 ปลอดหนี้ 6 เดือน


ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้

สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นพนักงานบริษัท ผู้มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

-ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

-Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็น อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

-สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

-ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

-Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล KKP บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต