บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

ลงทะเบียนกู้ออมสิน อิ่มใจ 100,000 อนุมัติไว ผ่าน Mymo

วันนี้ Bang jaab.com มีบริการสินเชื่อที่เหมาะผู้ที่ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพ มาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่ออิ่มใจ จาก ธนาคาร ออมสิน มีวงเงินกู้ยืม สูงสุดที่รายละไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกันการขอสินเชื่อ และให้ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก สมัครผ่านทาง mymo

สินเชื่ออิ่มใจ จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่มี วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยชูจุดเด่นที่การ ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก และยังไม่ต้องค้ำประกันใดๆ

เพียงมีกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ก็สามารถสมัครได้เลยง่าย ๆ ผ่าน 2 ช่องทาง ผ่าน MyMo และ SMS ได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก

ซึ่งเมื่อผู้กู้ได้รับเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจแล้ว จะได้รับการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก และเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกในเดือนที่ 7 โดยนับเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นเดือนแรก หากสนใจเช็ดรายะเอียดการลงทะเบียนด้านล่างได้เลย


สินเชื่อใหม่กสิกร K Pay ให้ยืม 20,000 อนุมัติใน 3 นาที

กรุงไทยให้ยืม 18,000 เบิกเงินผ่านตู้ ATM ได้เลย


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กู้ยืมเงินสูงสุด ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

จุดเด่น

-ไม่ต้องจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

-คิดดอกเบี้ยต่ำที่ 3.99% คงที่นาน 5 ปี

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

-อนุมัติไว พร้อมรับเงิน ใน 24 ชม.

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีการสมัคร สินเชื่ออิ่มใจออมสิน คลิกที่นี่

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

-ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

-มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

-เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

-มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

เอกสารสมัคร

-ไฟล์ภาพถ่ายผู้ขอสินเชื่อพร้อมสถานประกอบการ

-ไฟล์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น เอกสารทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ /สัญญาเช่าร้าน / สัญญาแฟรนไชส์ เป็นต้น

-แผนที่ร้านค้า

-ลิงค์ร้านค้าใน Social Media


ออมสิน ให้ยืม 200,000 ผู้มีรายได้น้อย ไม่ต้องค้ำ

กสิกรไทย ให้ยืมเงินด่วน 30,000 อาชีพอิสระ ไม่ต้องค้ำ


ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

-ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต