บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

วิธีขอสินเชื่อ ออมสิน 10,000 ผ่านแอป Mymo

เป็นบริการสินเชื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าวันนี้ Bang jaab.com ไม่พลาดที่จะยิบมาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อสู้ภัยโควิด จาก ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้กู้ผ่านแอป MyMo โดยสามารถกู้ยืมเงิน สูงสุดที่ 10,000 บาทต่อราย และยังไม่ใช้หลักทรัพย์ หรือ บุลบลค้ำประกันอีกด้วย

ทางธนาคารออมสินได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด โดยให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

สินเชื่อสู้ภัยโควิด เป็นบริการสินเชื่อ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แอป mymo ทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ได้รับความเดือนร้อนจาก โควิด 19 กู้ยืมเงิน เป็นเงินฉุกเฉิน เพื่อเอาไปใช้จ่ายต่างๆ หรือจะนำไปเป็นเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินกู้ยืม สูงสุดรายละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

สินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด ยังมีจุดเด่นที่ ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี หากใครสนใจสมัครเช็ครายละเอียดขั้นตอนการสมัครที่ด้านล่างได้เลย


กสิกรไทย อนุมัติทุกอาชีพ 30,000 ผ่อนแค่ 600 ไม่มีค้ำ

4 สินเชื่อบัตรกดเงินสด 10,000-50,000 อนุมัติทุกอาชีพ


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีการสมัคร สินเชื่อออมสิน สู้ภัยโควิด คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
  • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
  • สำหรับผู้ที่มี MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืม

-สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี


ออมสิน ช่วยชำระหนี้ 50,000 แค่มีบัตรสวัสดิการ

กรุงไทยใจดี สินเชื่อกู้ด่วน 10,000 อนุมัติใน 5 นาที


ข้อมูลสินเชื่อ ออมสินเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราดอกเบี้ย

-ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต