วิธีลงทะเบียนกู้ออมสิน 10,000 บน MyMo ให้เป็นทุนสร้างอาชีพ - บังจ๊าบ

วิธีลงทะเบียนกู้ออมสิน 10,000 บน MyMo ให้เป็นทุนสร้างอาชีพ

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีข่าวบริการสินเชื่อดีๆมาแนะนำกันอีกแล้ว สำหรับ บริการสินเชื่อใหม่จากทางธนาคาร ออมสิน ที่มีชื่อว่า สินเชื่อสู้ภัยโควิด ที่ล่าสุด ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกู้อีกรอบผ่านแอป MyMo โดยสามารถกู้ยืมเงิน สูงสุดที่ 10,000 บาทต่อราย และยังไม่ใช้คนค้ำประกันอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด โดยให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) วงเงินโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้แล้ว 430,000 ราย

สินเชื่อสู้ภัยโควิด บริการสินเชื่อใหม่จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แอป mymo ทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ได้รับความเดือนร้อนจาก โควิด 19 กู้ยืมเงิน เป็นเงินฉุกเฉิน เพื่อเอาไปใช้จ่ายต่างๆ หรือจะนำไปเป็นเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินกู้ยืม สูงสุดรายละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด ยังมีจุดเด่นที่ ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี หากใครสนใจสมัครเช็ครายละเอียดขั้นตอนการสมัครที่ด้านล่างได้เลย


วิธีลงทะเบียน สินเชื่อธ.ก.ส.สู้โควิด กู้ 10,000 ไม่ใช้คนค้ำ ไม่ต้องผ่อน 6 เดือน


รายละเอียด สินเชื่อออมสิน สู้ภัยโควิด

วงเงินกู้ยืม

-ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืม

-สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

-ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
  • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
  • สำหรับผู้ที่มี MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

วิธีสมัครสินเชื่อ กรุงไทยใจดี ยืม 5,000 อนุมัติใน 5 นาที ไม่ใช้คนค้ำ


วิธีสมัคร สินเชื่อออมสิน สู้ภัยโควิด

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยบนแอปMyMo ก่อน จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัครกู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสิน สู้ภัยโควิด

ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่