วิธีลงทะเบียน สินเชื่อธ.ก.ส.สู้โควิด กู้ 10,000 ไม่ใช้คนค้ำ ไม่ต้องผ่อน 6 เดือน - บังจ๊าบ

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อธ.ก.ส.สู้โควิด กู้ 10,000 ไม่ใช้คนค้ำ ไม่ต้องผ่อน 6 เดือน

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีข่าวดีมาบอก สำหรับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ในปัจจุบันนี้ ที่กำลังมองหาบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม เพื่อนำมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเช่นนี้ โดยทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เปิดบริการสินเชื่อสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 กู้ยืมเงิน ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ใครท่านที่กำลังเดือดร้อนขาดเงินหมุดเวียนในเวลานี้ เพื่อให้ท่านได้มีเงินมาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในเวลานี้ โดยมีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท มีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 8,911 ล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรกว่า 894,521 ราย ทำให้เวลานี้ ทำให้เหลือวงเงินกู้อีกไม่เกิน 1,100 ล้านบาท

บริการ สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 จาก ธ.ก.ส. สามารถส่งคำขอได้ทาง LINE Official BAAC Family และหลังจากรับเรื่องแล้ว ธ.ก.ส. จะนัดหมายเพื่อทำสัญญา ณ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ภูมิลำเนาของลูกค้า ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายการอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ขอใช้บริการดังกล่าว ดังนั้น ขอให้โปรดระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากช่องทางที่ ธ.ก.ส. กำหนด

โดย ณ ตอนนี้ บริการ สินเชื่อสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 จาก ธ.ก.ส. มีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท มีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 8,911 ล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรกว่า 894,521 ราย ทำให้เวลานี้ ทำให้เหลือวงเงินกู้อีกไม่เกิน 1,100 ล้านบาท ดังนั้นใครที่สนใจ กู้ยืมเงิน กับ ธ.ก.ส. รีบสมัครโดยเร็วก่อนวงเงินในรอบนี้จะหมด หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


วิธีสมัครสินเชื่อ กรุงไทยใจดี ยืม 5,000 อนุมัติใน 5 นาที ไม่ใช้คนค้ำ


รายละเอียด สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 จาก ธ.ก.ส.

วงเงินกู้ยืมสินเชื่อ

-กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้

-ชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

ช่องทางขอกู้ยืมเงิน

-สามารถขอกู้ยืมเงิน ผ่านไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family เท่านั้น อย่างลงเชื่อผู้แอบอ้างโดยเด็ดขาด

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19

-ผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19
วงเงินสินเชื่อ

วิธีการสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 จาก ธ.ก.ส.

ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อธ.ก.ส.สู้ภัยโควิด 19 คลิกที่นี่

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35


ออมสิน เปิดลงทะเบียนกู้ 200,000 เพื่อเป็นเงินทุนสร้างอาชีพ


ข้อมูลเพิ่มเติมบริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. คลิกที่นี่

ระยะเวลาขอกู้ยืมเงิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 จาก ธ.ก.ส.

-ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64