วิธีสมัครสินเชื่อกสิกรไทย 'เงินกู้สู้ไปด้วยกัน' สูงสุด 3 แสน พักหนี้ 3 เดือน - บังจ๊าบ

วิธีสมัครสินเชื่อกสิกรไทย ‘เงินกู้สู้ไปด้วยกัน’ สูงสุด 3 แสน พักหนี้ 3 เดือน

วันนี้ Bang jaab.com มีบริการสินเชื่อมาแนะนำกันอีกแล้ว สำหรับ สินเชื่อจากทาง ธนาคารกสิกรไทย ที่เพิ่งจะเปิดบริการสินเชื่อใหม่ ที่มีชื่อว่า สินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยถูกสุด 3 % มีวงเงินกู้ยืม สูงสุด 300,000 บาทต่อราย โดยไม่ต้องใช้บุคคล ทรัพย์สิน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดย บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันให้

สินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน เป็นบริการสินเชื่อจาก ธนาคาร กสิกรไทย ที่เปิดให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังต้องการเงินทุน เพื่อใช้ในการใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นเงินสำรอง

ในวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดแบบนี้ทำให้ประชาชนที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบทางด้านการเงินอย่างหนัก จนหลายคนต้องยอมปิดตัวกันไป ซึ่งในสถารณ์แบบนี้ ทางกสิกรไทย จึงได้เปิดบริการ สินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน เพื่อให้เหล่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น

บริการสินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน กสิกรไทย ไม่จำเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพียงแค่มีการเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย นาคารพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินให้แก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย และประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา หากสนใจสมัครสินเชื่อสามารถดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ช่วยให้ 10,000 พักหนี้ 6 เดือน

วิธีลงทะเบียน ยืมเงิน 50,000 แอปถุงเงิน ไม่ต้องค้ำ อนุมัติ 5 นาที


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-สูงสุด 300,000 บาท (วงเงินกู้ระยะยาว)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

-สูงสุด 5 ปี (ไม่ต้องชำระเงินต้น 3 เดือนแรก)

อัตราดอกเบี้ย

-MRR -2.97% (3%)

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

-ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน

-ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

-ทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) มีมูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท

-เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

-ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด


วิธีสมัครสินเชื่อ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดีการ กู้ 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ

วิธีสมัครสินเชื่อด่วน พรอมิสให้ยืมง่าย 30,000 ไม่ต้องค้ำ


วิธีสมัครสินเชื่อ

1.เข้าสมัครที่เว็บ กสิกรไทย คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าติดต่อกลับ

เอกสารที่ใช้

-สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

-(กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล) สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร