วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ช่วยให้ 10,000 พักหนี้ 6 เดือน - บังจ๊าบ

วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ช่วยให้ 10,000 พักหนี้ 6 เดือน

เป็นบริการสินเชื่อที่ได้รับความนิยมทุกรอบของการเปิดสมัคร ซึ่งวันนี้ Bang jaab.com มาพูดถึงบริการสินเชื่อฉุกเฉิน จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กับบริการสินเชื่อที่ชื่อว่า สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ที่มีวงเงินกู้ยืม ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ใครท่านที่กำลังเดือดร้อนขาดเงินหมุดเวียนในเวลานี้ เพื่อให้ท่านได้มีเงินมาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในเวลานี้ โดยมีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท มีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 8,911 ล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรกว่า 894,521 ราย ทำให้เวลานี้ ทำให้เหลือวงเงินกู้อีกไม่เกิน 1,100 ล้านบาท

บริการ สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 จาก ธ.ก.ส. สามารถส่งคำขอได้ทาง LINE Official BAAC Family และหลังจากรับเรื่องแล้ว ธ.ก.ส. จะนัดหมายเพื่อทำสัญญา ณ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ภูมิลำเนาของลูกค้า ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายการอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ขอใช้บริการดังกล่าว ดังนั้น ขอให้โปรดระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากช่องทางที่ ธ.ก.ส. กำหนด

โดย ณ ตอนนี้ บริการ สินเชื่อสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 จาก ธ.ก.ส. มีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท มีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 8,911 ล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรกว่า 894,521 ราย ทำให้เวลานี้ ทำให้เหลือวงเงินกู้อีกไม่เกิน 1,100 ล้านบาท ดังนั้นใครที่สนใจ กู้ยืมเงิน กับ ธ.ก.ส. รีบสมัครโดยเร็วก่อนวงเงินในรอบนี้จะหมด หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


วิธีสมัครสินเชื่อด่วน พรอมิสให้ยืมง่าย 30,000 ไม่ต้องค้ำ

วิธีสมัครสินเชื่อ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดีการ กู้ 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้

-ชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

ช่องทางขอกู้ยืมเงิน

-สามารถขอกู้ยืมเงิน ผ่านไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family เท่านั้น อย่างลงเชื่อผู้แอบอ้างโดยเด็ดขาด

คุณสมบัติสมัคร

-ผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19
วงเงินสินเชื่อ

วิธีการสมัครสินเชื่อ

วิธีการสมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส.สู้ภัยโควิด คลิกที่นี่


วิธีลงทะเบียน ยืมเงิน 50,000 แอปถุงเงิน ไม่ต้องค้ำ อนุมัติ 5 นาที

วิธีลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน กู้ 1 แสน ไม่ต้องค้ำประกัน


อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35

ข้อมูลเพิ่มเติมสินเชื่อ คลิกที่นี่

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

-ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64