สินเชื่อส่วนบุคคล KKP
สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

วิธีสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ กสิกรไทย บัตรเงินด่วน xpress cash กดเงินสดได้ ยืมเงิน 30,000 ผ่อน 600

สินเชื่อเงินด่วน กู้เงิน ยืมเงน ถูกกฏหมาย อาชีพอิสระกู้ได้ง่าย วันนี้ Bang jaab.com จะมาแนะนำ สำหรับ สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash จาก ธนาคาร กสิกรไทย ที่มีวงเงินกู้ยืมตั้งแต่ 6,000 สูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติรับเงินไว

สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด รูปแบบหมุนเวียน ที่เหมาะเอาไว้ใช้เป็นวงเงินสำรอง ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ยื่นลงทะเบียนกู้ได้ง่ายทุกอาชีพ

หากมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ธนาคารกสิกรไทย อนุมัติวงเงินกู้ยืม สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ และหากผู้กู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จะได้วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 5 เท่านอกรายได้

บัตรเงินด่วน Xpress Cash ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ก็คือ เพียงมีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป ก็สามารถสมัครกู้ยืมเงินได้แล้ว แน่นอนว่าสมัครได้ทุกอาชีพ รวมไปถึงกลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลน พ่อค้าแม่ขาย หากเข้าหลักเกณฑ์ของทางธนาคาร สนใจดูรายละเอียดลงทะเบียนสินเชื่อด้านล่างได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-เริ่มตั้งแต่ 6,000 สูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

  • มีรายได้ 30,000 บาท กู้ยืมเงิน สูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท กู้ยืมเงิน สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

จุดเด่น

-อาชีพอิสระสมัครได้

-ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลค้ำประกัน

-อนุมัติไว รู้ผลใน 30 นาที

-สมัครง่ายผ่าน K plus

คุณสมบัติสมัครสินเชื่

-สัญชาติไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

-ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

-ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

วิธีสมัคร

วิธีสมัคร สินเชื่อ Xpress Cash คลิกที่นี่

เอกสารสมัคร

สำหรับอาชีพอิสระ

-สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

สำหรับรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชน หรือ

-สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

-สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

-หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

-สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล KKP บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต
error: Content is protected !!