วิธีสมัครสินเชื่อ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดีการ กู้ 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ - บังจ๊าบ

วิธีสมัครสินเชื่อ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดีการ กู้ 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ

อีกหนึ่งบริการสินเชื่อ ที่ทาง Bang jaab.com จะยิบมาแนะนำกันในวันนี้ สำหรับ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริการสินเชื่อตามนโยบายรัฐจากทาง ธนาคารออมสิน มีวงเงินกู้ยืม สูงสุดที่ 50,000 บาทต่อราย เพียงแค่เป็นผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ก็สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบริการสินเชื่อตามนโยบายรัฐจากทาง ธนาคารออมสิน ที่เปิดโอกาศให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเสริมภสพาคล่องทางการเงิน หรือนำไปจ่ายหนี้

เนื่องในสถานการ์ณการแผร่ระบายของโควิด 19 ที่กลับมาระบาดอย่างหนักจนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบการอย่างมาก เพราะต้องหยุดงาน ปิดร้านค้า จนทำให้ไม่มีรายรับ เพราะฉะนั้นการมีวงเงินให้การใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเช่นนี้นำว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

ถือว่าเป็นบริการสินเชื่อที่น่าสนใจมากๆ สำหรับ ผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ยืมเงิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน วงเงินกู้ยืม ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น ก็สามารถ กู้ยืมเงิน ได้แล้ว


วิธีลงทะเบียน ยืมเงิน 50,000 แอปถุงเงิน ไม่ต้องค้ำ อนุมัติ 5 นาที

วิธีลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน กู้ 1 แสน ไม่ต้องค้ำประกัน


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กู้ยืมเงิน สูดสุดที่ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ยืม

-ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน

-ต้องมีสัญชาติไทย

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

วิธีสมัครสินเชื่อ

-สมัครได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ

หลักประกันเงินกู้ยืม

-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อ ออมสิน คลิกที่นี่


วิธีสมัครสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องการเงินด่วน สูงสุด 200,000 ไม่ต้องค้ำ

วิธีสมัครสินเชื่อSCB อาชีพอิสระ 50,000 อนุมัติไว เลือกผ่อนเองได้


เอกสารที่ต้องใช้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย