บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

สมัครกู้ออมสิน เพื่อใช้จ่าย 30,000 ช่วยทุกอาชีพ

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีบริการสินเชื่อที่สามารถสมัครได้ทุกอาชีพมาแนะนำกัน สำหรับ  สินเชื่อจากออมสิน บัตรกดเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD บัตรกดเงินสดพร้อมใช้  มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 30,000 สูงสุดที่ 1,500,000 บาท เพื่อใช้จ่าย ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD เป็นบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน

บัตรเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD เป็นสินเชื่อประเภทบัตรกดเงิน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

PRIMA CARD และ PEOPLE CARD แต่ต่างที่วงเงินกู้ยืม PRIMA CARD นั้นจะมีวงเงิน ที่สูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่วน บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD มีวงเงินพร้อมใช้ สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


ลงทะเบียนกู้ออมสิน บัตรสวัสดิการ 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ

สมัครกู้ด่วน ธ.ก.ส.ทันใจ 50,000 เพื่อค่าใช้จ่าย


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้บัตร PRIMA CARD

-วงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 30,000 บาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

วงเงินกู้บัตร PEOPLE CARD

-วงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 30,000 บาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ

สมัครบัตรเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD คลิกที่นี่

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-อายุครบ 20 ปีขึ้นไป

-สัญชาติไทย

-มีรายได้ประจำ

-อายุไม่เกิน 60 ปี โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี อายุงาน

-ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

-เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ต้องใช้

สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นพนักงานบริษัท ผู้มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

-ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

-Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี


สมัครกู้เมืองไทยแคปปิตอล 10,000 ไม่ค้ำ ไม่เช็กเครดิต

สมัครกู้ไทยเครดิต 200,000 ไม่ต้องค้ำ รับเงินทันใจ


สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็น อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

-สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

-ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

-Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต