บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

สมัครกู้ออมสิน 50,000 ใช้แค่สมุดฝาก ไม่ต้องค้ำ

วันนี้ทาง Bang jaab.com จะมาแนะนำบริการสินเชื่อที่น่าสนใจ จากธนาคารออมสิน สำหรับ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดที่ 200,000 บาท ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ แค่เพียงมีบัญชีเงินฝากก็กู้ได้

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ จาก ธนาคารออม เป็นบริการสินเชื่อ ตามนโยบายรัฐ ที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคไวรัสโควิด 19 ผ่านการปล่อยสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน ให้วงเงินกู้ยืมที่สูง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดที่ 8 ปี ซึ่งไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการรายย่อย พนังงานประจำ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถสมัครได้

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เป็นบริการที่เปิดโอกาศให้กับ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


สมัครกู้ไทยพาณิชย์ 30,000 ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

สมัครกู้เฮงลิสซิ่ง 20,000 ผ่อน 238 ไม่ค้ำ ไม่มีโอนก่อน


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

-ฝากรายวัน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

-ฝากรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท

-ฝากรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัคร สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ คลิกที่นี่

คุณสมบัติสมัคร

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

-กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

-หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อออมสิน คลิกที่นี่


สมัครกู้ออมสิน 50,000 มีบัตรสวัสดิการ ไม่ใช้คนค้ำ

สมัครบัตร KKP cash อนุมัติไว 250,000 ไม่ค้ำ ใช้ได้ทันที


ระยะเวลาการชำระคืน

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

หลักประกัน

-ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1115

KKP Cash Card บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ สินเชื่อปิดบัตรเครดิต