บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

สมัครบัตรกดเงิน ออมสิน 30,000 ไม่ต้องค้ำ ใช้ได้ทันที

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีบริการสินเชื่อสมัครง่าย พร้อมใช้ จากทาง ธนาคารออมสิน มาแนะนำกัน สำหรับ  “สินเชื่อบัตรกดเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD”  บัตรกดเงินสดพร้อมใช้  ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 30,000 สูงสุดที่ 1,500,000 บาท เพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD จาก ธนาคารออมสิน เป็นบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน

บัตรเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD เป็นสินเชื่อประเภทบัตรกดเงิน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

PRIMA CARD และ PEOPLE CARD แต่ต่างที่วงเงินกู้ยืม PRIMA CARD นั้นจะมีวงเงินกู้ยืม ที่สูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่วน บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD มีวงเงินกู้ยืม พร้อมใช้ สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


สมัครสินเชื่อ พรอมิส กู้ 1 หมื่น ผ่อน 400 ไม่ต้องค้ำทุกอาชีพ

สมัครกู้กสิกรไทย 30,000 อาชีพอิสระสมัครได้ ไม่ต้องค้ำ


รายละเอียดสินเชื่อ

สืนเชื่อ PRIMA CARD

-วงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 30,000 บาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

สินเชื่อ PEOPLE CARD

-วงเงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 30,000 บาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ

สมัครบัตรเงินสด PRIMA CARD & PEOPLE CARD คลิกที่นี่

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-อายุครบ 20 ปีขึ้นไป

-สัญชาติไทย

-มีรายได้ประจำ

-อายุไม่เกิน 60 ปี โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี อายุงาน

-ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

-เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่


สมัครสินเชื่อ ออมสินไทรทอง กู้ 3 แสน ได้ทุกอาชีพเพื่อใช้จ่าย

สมัครขอสินเชื่อ Mymo 10,000 ออมสินปรับใหม่กู้ง่าย


เอกสารที่ต้องใช้

สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นพนักงานบริษัท ผู้มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

-ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

-Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็น อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

-สำเนาบัตรประชาชน

-เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

-ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

-Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต