สินเชื่อส่วนบุคคล KKP
สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน กู้เงิน 30,000 สินเชื่อ เพื่อคนเงินเดือนน้อย ไม่มีคนค้ำ

สินเชื่อเงินกู้ เงินกู้ด่วน กู้เงิน ถูกฏหมาย วันนี้ Bang jaab.com จะมาแนะนำ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ช่วยคนเงินเดือนน้อย ที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กู้เงินได้สูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ผ่อนเงินงวดต่ำสุดเดือนละ 485 บาท ผ่อนสบายได้นาน 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

สินเชื่อเพื่อคุณ สินเชื่อ กู้เงิน จาก ธนาคารออมสิน ช่วยเสริมสภาพคล่องการทางเงิน พร้อมอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 1.25% ต่อเดือนปลอดหลักประกัน เพื่อช่วย ฟื้นฟูอาชีพ เสริมภาพทางการเงิน

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถสมัครกู้ได้ทั้ง ลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าเก่าการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อคุณ สามารถยื่นขอ สินเชื่อเงินกู้ และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ หากสนใจเช็ครายเอียดการลงทะเบียนด้านล่างได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้

-กู้ได้ สูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาท

จุดเด่น

-ไม่หลักประกัน หรือ บุลคลค้ำ ใดๆ

-เปิดโอกาศเพื่อทุกอาชีพที่เดือดร้อน

-ผ่อนสบาย นานสุด 2 ปี

-กู้เงินเริ่มต้น ได้ตั้งแต่ 5,000 บาท

คุณสมบัติสมัคร

-มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

-ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

-เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
  • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
    จำนวนเงินให้กู้

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ คลิกที่นี่

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)

-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

หลักประกันการกู้

-ไม่มีหลักประกัน

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล KKP บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต
error: Content is protected !!