สินเชื่อ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือ คนละ 50,000 เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน - บังจ๊าบ

สินเชื่อ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือ คนละ 50,000 เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีบริการสินเชื่อที่น่าสนใจมาแนะนำกัน สำหรับ “สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash” จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่มีวงเงินกู้ยืม สูงสุด 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยความจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ

ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. ได้จัดทำ สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash วงเงินกู้สูงสุด 50000 บาท เป็นสินเชื่อเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยความจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ โดยขอได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน

โดยสินเชื่อ Smart Cash จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา โดยขณะนี้ได้เปิดให้ยื่นกู้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

สินเชื่อ Smart Cash สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ยืม ได้ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ นอกจากนี้ด้านกำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ท่านทำสัญญา หากท่านสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม หากสนใจดูรายละเอียดการสมัครด้านล่างได้เลย


กรุงไทยสิบหมื่น ยืมง่าย 30,000 อนุมัติใน 5 นาที แค่มีแอปถุงเงิน

สินเชื่ออิ่มใจ ออมสิน ช่วยร้านค้า 1 แสน ไม่ต้องค้ำ พักหนี้ 6 เดือน


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-วงเงินกู้ยืม สูงสุด รายละ 50,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน

-ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

-คิดอัตราดอกเบี้ย MRR

-การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

จุดเด่น

-เบิกเงินง่ายเพราะสามารถเบิกได้ผ่านบัตร ATMและ บัตร Debit ธ.ก.ส.

-มีการแจ้งเตือน เงิน เข้า ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีการสมัครสินเชื่อ Smart Cash ธ.ก.ส. คลิกที่นี่


สินเชื่อด่วน กรุงไทยใจดี ยืม 10,000 ไม่ต้องค้ำ อนุมัติใน 5 นาที

4 สินเชื่อกสิกรไทย อาชีพอิสระ ยืมได้ 5,000-100,000 อนุมัติใน 5 นาที


คุณสมบัติ

สินเชื่อนี้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่

1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

2. บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

จำนองสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คน ค้ำประกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมสินเชื่อ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ย = MRR ต่อปี

-คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้