สินเชื่อส่วนบุคคล KKP
สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

ออมสินห่วงใย ให้กู้ด่วน 10,000 ดอก 0.35 ไม่ต้องค้ำ โอนไวเข้า Mymo

วันนี้ Bang jaab.com จะมาแนะนำ สินเชื่อเงินกู้ เงินกู้ด่วน เงินกู้ถูกกฏหมาย  สำหรับ สินเชื่อ ห่วงใย สู้ภัยโควิด 19 ให้วงเงินกู้ยืมเงิน ไม่เกินรายละ 10,000 บาท ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เอกสารไม่ยุ่งยาก ใช้แค่บัตรประชาชน

สินเชื่อห่วงใย เป็น สินเชื่อเงินกู้ ตามนโยบายรัฐ จากธนารออมสิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สินเชื่อห่วงใย สามารถยื่นขอกู้ ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางแอป Mymo เท่านั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดสินเชื่อเงินกู้ ที่เปิดช่วยเหลือ ประชาชนทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ก็สามารถยื่นกู้เงินฉุกเฉินได้ ไม่ต้องค้ำ

จุดเด่น ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี หากใครสนใจสมัครเช็ครายละเอียดการสมัครที่ด้านล่างได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

จุดเด่น

-สมัครง่ายผ่านแอป Mymo

-อนุมัติง่าย มีเงินใช้ทันใจ

-ไม่ใช้คนค้ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพค้ำประกัน

-ให้กู้ยืมได้ทุกอาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

-เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

-สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

-ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

-ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัคร สินเชื่อห่วงใย คลิกที่นี่

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืม

-สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

-ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล KKP บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต
error: Content is protected !!