ออมสินไทรทอง ช่วย 300,000 อนุมัติทุกอาชีพ - บังจ๊าบ

ออมสินไทรทอง ช่วย 300,000 อนุมัติทุกอาชีพ

วันนี้ทาง Bang jaab.com จะมาแนะนำบริการสินเชื่อจาก ธนาคารออมสิน ที่มีชื่อว่า “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” ที่มีวงเงินกู้ยืมได้สูงสุดรายละ 300,000 บาท สามารถสมัครได้ทุกอาชีพ ไม่วาจะเป็นอาชีพอิสระ พนังงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่รองรับ ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ เพื่อไปใช้ในการท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ และ ใช้เป็น ค่ารักษาพยาบาล ผ่อนจ่ายสบายๆ เหมาะกับผู้ที่หมุนเงินใช้จ่ายไม่ทัน หรือต้องเงินด่วน เพื่อเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายสำรองในยามจำเป็น

โดยจุดประสงค์ของบริการ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ นั้นคือ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ หรือจะนำไปออกรถ ท่องเที่ยว ก็ได้ตามที่ต้องการ

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จากทาง ธนาคารออมสิน มีวงเงินให้กู้ยืม สูดสุงถึง 10 ล้านบาท โดยผู้กู้จะต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน ซึ่งถ้าหากจะ กู้ยืมเงิน ที่ ไม่เกิน 300,000 บาท จะใช้บุคคลมาค้ำประกัน สมัครได้ทุกอาชีพ หากสนใจดูรายละเอียดการสมัครด้านล่างได้เลย


True ช่วยทุกอาชีพ 10,000 ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว

กรุงไทย ช่วยทุกอาชีพ 50,000 เพื่อค่าใช้จ่าย ไม่ค้ำไม่โอนก่อน


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กรณีใช้บุคคล มาค้ำประกัน กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย

-กรณีใช้หลักทรัพย์ มาค้ำประกัน กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย

กรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

-กู้ยืมเงิน ได้ ที่ไม่เกิน 90% ของราคา การประเมิน หลักทรัพย์ และ ที่ดิน พร้อมอาคาร

-กู้ยืมเงิน ได้ ที่ไม่เกิน 85% ของราคา การประเมิน ห้องชุด

-กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 80% ของราคา การประเมิน ที่ดิน

-กู้ยืมเงิน ได้ที่ ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ระยะเวลาการชำระเงินคืน

สามารถชำระคืนได้ที่ไม่เกิน 25 ปี เริ่มนับตั้งแต่ เดือนแรก ที่ต้องชำระเงินคืน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ในงวดแรก ตามสัญญา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

-กู้ยืมเงิน ที่ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 7 ปี

-กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 25 ปี

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีการสมัครสินเชื่อ ออมสินไทรทอง คลิกที่นี่

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-บุคคลธรรมดา

-มีอาชีพ และ รายได้ ที่แน่นอน

-มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลา การชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 65 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมสินเชื่อไทรทองออมสิน คลิกที่นี่


บัตรเงินสดออมสิน ช่วยทุกอาชีพ 30,000 เพื่อใช้จ่าย ไม่ต้องค้ำ

ไทยเครดิต ช่วยให้ทุน 100,000 อาชีพค้าขาย ไม่ใช้คนค้ำ


หลักประกัน

กรณีที่ใช้ บุคคลมาค้ำประกัน

-ใช้บุคคลเพื่อมาค้ำประกัน ได้เกิน 1 คน

ผู้ที่มาค้ำประกัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

-มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป

-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ ติดต่อได้

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน ที่มีรายได้ ประจำ ของทางบริษัทเอกชน ต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

-ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

-เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

-หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน เป็นของผู้ที่กู้ หรือ บุคคลอื่นๆ

-หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภค และมีทาง สาธารณประโยชน์ รถยนต์ สามารถผ่านเข้าและออกได้แบบสะดวก

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115