ออมสิน ช่วยชำระหนี้ 50,000 แค่มีบัตรสวัสดิการ - บังจ๊าบ

ออมสิน ช่วยชำระหนี้ 50,000 แค่มีบัตรสวัสดิการ

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีบริการสินชื่อที่น่าสนใจจาก ธนาคาร ออมสิน มาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อ “โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” มีวงเงินกู้ยืม ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพียงมีบัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เท่านั้น

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จาก ออมสิน จะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ให้ระยะเวลาชำระคืน นานสุดถึง 5 ปี โดยมี อัตราดอกเบี้ยต้ำคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำเกิดปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นกันจากไปกู้เงินนอกระบบ จึงทำเกิดปัญหาดอกแพงส่งหนี้ไม่ไหวตามมา จากเหตุนี้ทาง ธนาคารออนสิน ได้เปิด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม โดยมีชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ต้องนำไปใช้จ่ายหนี้นอกระบบเท่านั้น ไม่สามารถนำเงินกู้ยืมนี้ไปจ่ายเงินกู้ยืมในระบบได้ หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


ธ.ก.ส.ช่วยให้เงินทุน 100,000 เพื่อสานฝันสร้างอาชีพ

กรุงไทยใจดี สินเชื่อกู้ด่วน 10,000 อนุมัติใน 5 นาที


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-สูงสุดที่ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

-คงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลากู้

-ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

จุดเด่น

-ไม่ต้องค้ำเพราะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน

-ต้องมีสัญชาติไทย

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีการสมัคร สินเชื่อแก้หนี้ ออมสิน คลิกที่นี่


กสิกรไทย ช่วยสูงสุด 300,000 เพื่อใช้จ่ายประกอบอาชีพ

วิธีขอสินเชื่อ SCB โอนไว กู้ 20,000 ได้เงินใน 3 นาที


เอกสารที่ต้องใช้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

-สำเนาผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

-สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม)