สินเชื่อส่วนบุคคล KKP

ออมสิน ช่วยแก้หนี้ คนละ 50,000 บาท ทุกอาชีพ

วันนี้ทาง Bang jaab.com จะมาแนะนำ สินเชื่อเงินกู้ตามนโยบายรัฐ เงินกู้ถูกกฏหมาย จาก ธนาคารออมสิน สำหรับ สินเชื่อ “โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดรายละ 50,000 บาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อ “โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” เป็นบริการสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากกู้นอกระบบ โดยทางธนาคารจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยไม่เกินรายละ 50,000 บาท

โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้ระยะเวลาในการนำเงินที่กู้ไปมาชำระคืนในระยะเวลานานถึง 5 ปี โดยมี อัตราดอกเบี้ยต้ำคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และมีระยะเวลา กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี ซึ่งต้องนำไปใช้จ่ายหนี้นอกระบบเท่านั้น จะไม่สามารถนำ เงินกู้ยืมนี้ไปจ่ายเงินกู้ในระบบได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้ยืม เหล่านี้ไปใช้จ่าย แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค ถือว่าเป็น สินเชื่อ ที่ตอบโจทย์มาก กับ ผู้ที่กำลังมีปัญหา กู้เงินนอกระบบแต่ส่งไม่ไหว เพราะดอกแพง หรือ เหตุอื่นๆ หากสนใจดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


ธนาคารกรุงเทพ ให้ยืมหนัก 100,000 ผ่อนเบา 2,800 สุขใจ ไม่ต้องค้ำ

ช้างไทย เงินกู้ ไม่เช็คบูโร ให้ยืม 50,000 อนุมัติไว


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-สูดสุด รายละ 50,000 บาท

จุดเด่น

-อัตราดอกเบี้ยต้ำคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

-ไม่ต้องค้ำเพราะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม

-ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

-สมัครได้ทุกอาชีพ

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน

-ต้องมีสัญชาติไทย

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อ แก้ไขหนี้ ออมสิน คลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

-สำเนาผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

-สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม)


ยืมเงิน 10,000 กสิกรไทย K PLUS ใช้แค่บัตรปปช.ได้เงินทันที

เฮงลิสซิ่ง กู้ง่าย 45,000 ช่วยอาชีพอิสระ ไม่ค้ำ ไม่มีโอนก่อน


 

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล KKP บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต
error: Content is protected !!