ออมสิน สินเชื่อ 50,000 ใช้แค่สมุดฝาก ไม่มีค้ำ - บังจ๊าบ

ออมสิน สินเชื่อ 50,000 ใช้แค่สมุดฝาก ไม่มีค้ำ

วันนี้ทาง Bang jaab.com ไม่พลาดที่จะนำมาแนะนำบริการสสินเชื่อที่น่าสนใจจากทาง ธนาคารออมสิน สำหรับ “สินเชื่อออมสุขใจ” บริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ตามนโยบายรัฐ จากทาง ธนาคารออมสิน ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดที่ 200,000 บาท ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ แค่เพียงมีบัญชีเงินฝากก็กู้ได้

สินเชื่อออมสุขใจ จาก ธนาคารออม เป็นบริการสินเชื่อ ตามนโยบายรัฐ ที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคไวรัสโควิด 19 ผ่านการปล่อยสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน ให้วงเงินกู้ยืมที่สูง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

สินเชื่อออมสุขใจ เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 20,000 บาท สูงสุดที่ 200,000 บาท ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดที่ 8 ปี ซึ่งไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการรายย่อย พนังงานประจำ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถสมัครได้

สินเชื่อออมสิน ออมสุขใจ นั้นเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือจะนำไปชำระหนี้สินอื่นๆ โดยทีวงเงินให้กู้ยืมที่สูง และยังไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


วิธีขอสินเชื่อ SCB โอนไว กู้ 20,000 ได้เงินใน 3 นาที

สินเชื่อกรุงศรี กู้ด่วน 30,000 ไม่ต้องค้ำทุกอาชีพ


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้

-ฝากรายวัน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

-ฝากรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท

-ฝากรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

1.เป็นผู้กู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

-เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2.เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

4.มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อ ออมสุขใจ คลิกที่นี่


ไทยพาณิชย์ เปิดกู้อาชีพอิสระ 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ

แอปเป๋าตัง กรุงไทย ช่วย 10,000 อนุมัติทุกอาชีพ


อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อออมสิน คลิกที่นี่

ระยะเวลาการชำระคืน

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

หลักประกัน

-ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1115