บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

ออมสิน ให้ยืมเงินแก้หนี้ 50,000 ทุกอาชีพ ไม่ใช้คนค้ำ

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีบริการสินเชื่อที่เหมาะกำลังคนที่กำลังมองสินเชื่อเพื่อปิดหนี้นอกระบบมาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จาก ธนาคารออมสิน มีวงเงินกู้ยืมสูงสุดรายละ 50,000 บาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อ ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ออมสิน ช่วยเปิดโอกาศให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยทางธนาคารจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยไม่เกินรายละ 50,000 บาท เพื่อชำระหนี้

ให้ระยะเวลาในการนำเงินที่กู้ไปมาชำระคืนในระยะเวลานานถึง 5 ปี โดยมี อัตราดอกเบี้ยต้ำคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และมีระยะเวลา กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี ซึ่งต้องนำไปใช้จ่ายหนี้นอกระบบเท่านั้น จะไม่สามารถนำ เงินกู้ยืมนี้ไปจ่ายเงินกู้ในระบบได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้ยืม เหล่านี้ไปใช้จ่าย แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค ถือว่าเป็น สินเชื่อ ที่ตอบโจทย์มาก กับ ผู้ที่กำลังมีปัญหา กู้เงินนอกระบบแต่ส่งไม่ไหว เพราะดอกแพง หรือ เหตุอื่นๆ หากสนใจดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


รวม สินเชื่อออนไลน์ กู้ง่ายจาก ธนาคาร ไม่หลงกลหลอกโอน

SCB ให้ยืม 10,000 ทุกอาชีพ อนุมัติใน 5 นาที


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-สูดสุด รายละ 50,000 บาท

จุดเด่น

-อัตราดอกเบี้ยต้ำคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

-ไม่ต้องค้ำเพราะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม

-ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อ แก้ไขหนี้ออมสิน คลิกที่นี่

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน

-ต้องมีสัญชาติไทย

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

เอกสารที่ต้องใช้


กรุงไทยใจดี ให้ยืม 50,000 ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

กสิกรไทย ให้ยืม 20,000 อนุมัติไว ช่วยทุกอาชีพ

บัตรสวัสดิการ บัตรคนจน ออมสินให้ยืม 50000 บาท


-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

-สำเนาผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

-สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม)

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต