บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

ออมสิน ให้ยืม 200,000 ผู้มีรายได้น้อย ไม่ต้องค้ำ

วันนี้ทาง Bang jaab.com จะมาแนะนำบริการสินเชื่อที่น่าสนใจ สำหรับ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ จาก ธนาคาร ออมสิน มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดที่ 200,000 บาท ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เป็นสินเชื่อเงินกู้ ตามนโยบายรัฐ ที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการปล่อยสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน ให้วงเงินกู้ยืมที่สูง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดที่ 8 ปี เปิดโอกาศให้กับ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย หากสนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย


กสิกรไทย ให้ยืมเงินด่วน 30,000 อาชีพอิสระ ไม่ต้องค้ำ

กรุงไทย ให้รายละ 10,000 เปิดลงทะเบียน คนทั่วไป


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

จุดเด่น

-ไม่ใช้บุลคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

-ผ่อนได้นานสูงสุด 8 ปี

-ผู้มีรายได้น้อยสมัครกู้ได้

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัคร สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ คลิกที่นี่

คุณสมบัติสมัคร

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

-กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

-หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน


สินเชื่อช้างไทย ให้ยืมด่วน 30,000 อนุมัติเลย ไม่เช็คบูโร

ไทยเครดิต ให้ยืมง่าย 50,000 เพื่อรายย่อย อาชีพอิสระ


ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-กู้ยืมเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

-กู้ยืมเงินรายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

-กู้ยืมเงินรายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

หลักประกัน

-ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1115

KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ASN สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต